รายละเอียดของแพทย์

จริญญา สุทธิตันตยาภรณ์
พญ. จริญญา สุทธิตันตยาภรณ์
ตำแหน่ง : แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้