รายละเอียดของแพทย์

ธนิศ ฉันทาดิศัย
นพ. ธนิศ ฉันทาดิศัย
ตำแหน่ง : แพทย์ หู คอ จมูก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : แพทย์ หู คอ จมูก
ข้อมูลแพทย์ :