รายละเอียดของแพทย์

กมลชาติ พงศ์ประยูร
นพ. กมลชาติ พงศ์ประยูร
ตำแหน่ง : แพทย์ หู คอ จมูก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : แพทย์ หู คอ จมูก
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 16:00
นัดแพทย์ท่านนี้