รายละเอียดของแพทย์

กมลชาติ พงศ์ประยูร
นพ. กมลชาติ พงศ์ประยูร
ตำแหน่ง : แพทย์ หู คอ จมูก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : แพทย์ หู คอ จมูก
ข้อมูลแพทย์ :