รายละเอียดของแพทย์

สนทรรศ นุ่นดำ
นพ. สนทรรศ นุ่นดำ
ตำแหน่ง : แพทย์ หู คอ จมูก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : แพทย์ หู คอ จมูก
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 09:00 - 17:00
  • Tuesday/อังคาร : 09:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 09:00 - 17:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 17:00
  • Friday/ศุกร์ : 09:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้