รายละเอียดของแพทย์

อรพรรณ อาญาสิทธิ์
ผศ. พญ. อรพรรณ อาญาสิทธิ์
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : จักษุแพทย์
ข้อมูลแพทย์ :

เฉพาะทางด้าน  Oculoplastic and reconstructive surgery จาก Samsung Medical Center , Seoul, Korea


ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้