รายละเอียดของแพทย์

อรพรรณ อาญาสิทธิ์
ผศ. พญ. อรพรรณ อาญาสิทธิ์
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : จักษุแพทย์
ข้อมูลแพทย์ : เฉพาะทางด้าน  Oculoplastic and reconstructive surgery จาก Samsung Medical Center , Seoul, Korea
ตารางออกตรวจ
นัดแพทย์ท่านนี้