รายละเอียดของแพทย์

เกษม จันทรพัฒนา
นพ. เกษม จันทรพัฒนา
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : จักษุแพทย์
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 12:00 - 17:00
  • Saturday/เสาร์ : 12:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้