รายละเอียดของแพทย์

วรางคณา เจริญกุล
พญ. วรางคณา เจริญกุล
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : จักษุแพทย์
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
  • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้