รายละเอียดของแพทย์

กนกพรรณ เรืองนภา
พญ. กนกพรรณ เรืองนภา
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสคร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :