รายละเอียดของแพทย์

พัลลภา บรรเจิดลักษณ์
พญ. พัลลภา บรรเจิดลักษณ์
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
นัดแพทย์ท่านนี้