รายละเอียดของแพทย์

พัลลภา บรรเจิดลักษณ์
พญ. พัลลภา บรรเจิดลักษณ์
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสคร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้