รายละเอียดของแพทย์

พรปรีณัน ชัยวิริยะวงศ์
พญ. พรปรีณัน ชัยวิริยะวงศ์
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสคร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
นัดแพทย์ท่านนี้