รายละเอียดของแพทย์

เอกภพ อุทัยแสง
นพ. เอกภพ อุทัยแสง
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสคร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
นัดแพทย์ท่านนี้