รายละเอียดของแพทย์

เอกภพ อุทัยแสง
นพ. เอกภพ อุทัยแสง
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสคร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้