รายละเอียดของแพทย์

อัจฉรี อินทรกุล
พญ. อัจฉรี อินทรกุล
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสคร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 16:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้