รายละเอียดของแพทย์

สุดารัตน์ ธรรมรัตน์ชูชัย
พญ. สุดารัตน์ ธรรมรัตน์ชูชัย
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสคร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 09:00 - 12:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้