รายละเอียดของแพทย์

พรฤดี รชตวิริยะกุล
พญ. พรฤดี รชตวิริยะกุล
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสคร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 20:00
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้