รายละเอียดของแพทย์

กฤษพงศ์ บำรุงวงศ์
นพ. กฤษพงศ์ บำรุงวงศ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้