รายละเอียดของแพทย์

อิทธิชัย ศักดิ์อรุณชัย
นพ. อิทธิชัย ศักดิ์อรุณชัย
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง
ข้อมูลแพทย์ :