รายละเอียดของแพทย์

อัฐพล ชีวรุ่งโรจน์
นพ. อัฐพล ชีวรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้