รายละเอียดของแพทย์

วีระพงศ์ เลิศสุวรรณาวิน
นพ. วีระพงศ์ เลิศสุวรรณาวิน
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 16:00
  • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้