รายละเอียดของแพทย์

บัญชา ทิพย์ถิระพงศ์
นพ. บัญชา ทิพย์ถิระพงศ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 15:30 - 16:30
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 15:00
นัดแพทย์ท่านนี้