รายละเอียดของแพทย์

พินิต เชษฐานุกูล
นพ. พินิต เชษฐานุกูล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 12:00 - 15:00
นัดแพทย์ท่านนี้