รายละเอียดของแพทย์

ต่อตระกูล ทองกัน
นพ. ต่อตระกูล ทองกัน
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้