รายละเอียดของแพทย์

รัฐพล สุนทรรักษ์
นพ. รัฐพล สุนทรรักษ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 17:00 - 20:00
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้