รายละเอียดของแพทย์

อิงพร เจียมเศรษฐ์
พญ. อิงพร เจียมเศรษฐ์
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 16:00
นัดแพทย์ท่านนี้