รายละเอียดของแพทย์

อธิษฐาน รัตนบุรี
นพ. อธิษฐาน รัตนบุรี
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูตินรีแพทย์
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 16:00
  • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้