รายละเอียดของแพทย์

อรุณธร พิเชฐชัยยุทธ์
นพ. อรุณธร พิเชฐชัยยุทธ์
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งในอวัยวะสืบพันธ์สตรี
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 12:00
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 16:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้