รายละเอียดของแพทย์

เพ็ญวดี อาวะภาค
พญ. เพ็ญวดี อาวะภาค
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูตินรีแพทย์
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้