รายละเอียดของแพทย์

สมชาย ทั้งไพศาล
รศ. นพ. สมชาย ทั้งไพศาล
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูตินรีแพทย์
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 10:00 - 12:00
  • Monday/จันทร์ : 09:00 - 12:00
  • Tuesday/อังคาร : 09:00 - 12:00
  • Wednesday/พุธ : 09:00 - 12:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 12:00
  • Friday/ศุกร์ : 09:00 - 12:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้