รายละเอียดของแพทย์

พงษ์เทพ ณ นคร
นพ. พงษ์เทพ ณ นคร
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Sport medicine
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้