รายละเอียดของแพทย์

วรางคณา ฟองศรี
พญ. วรางคณา ฟองศรี
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สาขามือและจุลศัลยกรรม
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้