รายละเอียดของแพทย์

อภิภพ กฤษณีไพบูลย์
นพ. อภิภพ กฤษณีไพบูลย์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้