รายละเอียดของแพทย์

ประภากร กลับกลาย
นพ. ประภากร กลับกลาย
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดข้อไหล่ ผ่านกล้อง
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 16:00
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้