รายละเอียดของแพทย์

กิตติพล นราตรีกุล
นพ. กิตติพล นราตรีกุล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สาขาข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 16:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้