รายละเอียดของแพทย์

อธิราช เมืองแสน
นพ. อธิราช เมืองแสน
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สาขามือและจุลศัลยกรรม
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 20:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 13:00
นัดแพทย์ท่านนี้