รายละเอียดของแพทย์

วชิรพงษ์ ชนะ
นพ. วชิรพงษ์ ชนะ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สาขาข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 20:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้