รายละเอียดของแพทย์

บัวขวัญ จันทรพัฒนา
พญ. บัวขวัญ จันทรพัฒนา
ตำแหน่ง : แพทย์เวชปฏิบัติ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 16:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 16:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 16:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 16:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 16:00
นัดแพทย์ท่านนี้