รายละเอียดของแพทย์

พลากร แสงเกิด
นพ. พลากร แสงเกิด
ตำแหน่ง : แพทย์เวชปฏิบัติ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์อาชีวอนามัย
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 08:30 - 16:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:30 - 16:00
  • Wednesday/พุธ : 08:30 - 16:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:30 - 16:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:30 - 15:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:30 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้