รายละเอียดของแพทย์

อัสมา นวสกุลพงศ์
พญ. อัสมา นวสกุลพงศ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้