รายละเอียดของแพทย์

สุจินดา เรืองจันทร์
พญ. สุจินดา เรืองจันทร์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
นัดแพทย์ท่านนี้