รายละเอียดของแพทย์

ชุติมา จิระนคร
พญ. ชุติมา จิระนคร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์เวชบำบัดวิกฤต
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้