รายละเอียดของแพทย์

ชุติมา จิระนคร
พญ. ชุติมา จิระนคร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์เวชบำบัดวิกฤต
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 17:00 - 20:00
  • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้