รายละเอียดของแพทย์

ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ
พญ. ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้