รายละเอียดของแพทย์

ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา
พญ. ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้