รายละเอียดของแพทย์

ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์
นพ. ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้