รายละเอียดของแพทย์

ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์
นพ. ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์ :