รายละเอียดของแพทย์

ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์
นพ. ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้