รายละเอียดของแพทย์

กมลรัตน์ ชัยวิริยะวงศ์
พญ. กมลรัตน์ ชัยวิริยะวงศ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคไต
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 12:00
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้