รายละเอียดของแพทย์

ศิรินทร์ จิวากานนท์
พญ. ศิรินทร์ จิวากานนท์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคไต
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 16:00
นัดแพทย์ท่านนี้