รายละเอียดของแพทย์

คมทราย สุวรรณโณ
พญ. คมทราย สุวรรณโณ
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคเลือด
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 17:00 - 20:00
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 16:00
นัดแพทย์ท่านนี้