รายละเอียดของแพทย์

ทรงชัย กิตติพานประยูร
นพ. ทรงชัย กิตติพานประยูร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบประสาท
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
นัดแพทย์ท่านนี้