รายละเอียดของแพทย์

วัชระ วิรัตยาภรณ์
นพ. วัชระ วิรัตยาภรณ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบประสาท
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 14:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้