รายละเอียดของแพทย์

ทับทิม จงสู่วิวัฒน์วงศ์
พญ. ทับทิม จงสู่วิวัฒน์วงศ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบประสาท
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 16:00
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้