รายละเอียดของแพทย์

พนิตตา เหมือนชู
พญ. พนิตตา เหมือนชู
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคระบบประสาท
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 17:00
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้